- Vi har et mål om å øke antall digitale abonnenter, og det når vi jevnt og trutt. Vi ser at færre har komplettabonnement og flere blir digitale, sier Guri Jortveit, ansvarlig redaktør og daglig leder i Arbeidets Rett.

Opplagstallene viser at Arbeidets Rett økte fra 3024 til 3218 digitale abonnenter fra siste halvår 2020 til siste halvår 2021. Det er en økning på 194 digitale abonnenter.

Til sammenligning økte Alvdal MIV/Tynsetingen med 95, fra 2073 til 2168 digitale abonnenter, Fjell Ljom med 77, fra 227 til 304 digitale abonnenter, og Østlendingen med 34, fra 8313 til 8347 digitale abonnenter.

Totalt går opplagstallene til Arbeidets Rett ned fra 7628 til 7476. Det skyldes at færre abonnerer på papiravisa.

- En tilbakegang er aldri morsomt, men det er kun 30 abonnenter som har forlatt oss det siste halve året. Det er gledelig at flere og flere leser Retten digitalt, og det tyder på at vi har et godt produkt å levere våre lesere. Når vi ser tilbake i tid, mistet Retten om lag 2000 abonnenter fra 2008 til 2017. Siden den gang har kurven gått oppover og det har kommet til nesten 1000 flere abonnenter. Vi bretter opp ermene og fortsetter å jobbe for å gi leserne våre ei god avis og et komplett produkt, sier Jortveit.

Hun mener at pandemiåret 2020 nok ga flere aviser et løft, da alle søkte til lokalaviser over hele landet, også her i regionen.

- Folk i Fjellregionen er heldige som har et så rikt utvalg av lokalmedier som her, og vi er glade på våre konkurrenters vegne som også opplever en digital vekst.

Trenden er flere digitale over hele landet

For hele landet øker totalopplaget av aviser med 1,5 prosent fra andre halvår 2020 til andre halvår 2021. Det er det heldigitale opplaget som står for veksten.

- Opplagstallene følger de samme utviklingstrendene som lesertallene vi la frem i forrige uke. Nordmenn er storforbrukere av redaksjonelt innhold, og de leser nyheter overalt og til alle døgnets tider. Vi har aldri vært tettere på brukerne, og opplagstallene bekrefter igjen at nordmenn er villig til å betale for god journalistikk og at stadig flere tegner nye abonnement, sier administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening Randi S. Øgrey.

MBL sier at siden 2018 har totalopplaget økt med 14 prosent og veksten i heldigitalt opplag har økt med 71 prosent i samme periode. Løssalget går fortsatt tilbake og det rene papiropplaget synker med 14 prosent, mens kategorien komplett går tilbake med 6,5 prosent. I andre halvår av 2021 utgjør det heldigitale opplaget 53 prosent av totalopplaget.