- Arbeidets Rett har snudd en trend, og vi gjør det til gagns. Tusen hjertelig takk til alle våre 7104 abonnenter og familiene deres, kommenterer ansvarlig redaktør og daglig leder, Guri Jortveit.

Tirsdag la MBL fram opplagstallene for mediebransjen. Retten har hatt nedgang i opplaget hvert år sia toppåret 2008. Februartallene i år viste at vi var i ferd med å snu en trend og snudde minus til pluss. Vi hadde økt med 10 i fjor. Nå øker AR ytterligere i opplag og har også framgang i digitale lesertall på mobil.

- Vi gjør vi et nytt kjempehopp, som er mer enn jeg våget å håpe på. Fire hundre nye abonnenter velger Arbeidets Rett for å holde seg oppdatert i nyhetsbildet og i annonsemarkedet. Vi styrker merkevaren vår og det gjør noe med oss alle sammen. Jeg er så utrolig stolt over dette laget, sier redaktøren, som kaller framgangen en sliteseier.

- Ingenting kommer av seg sjøl i mediebransjen disse dager. Vi har lagt bak oss tøffe år med nedbemanning og omstilling, og har vært nødt til å prioritere knallhardt. Vi har utviklet det digitale produktet vårt og leverer levende bilder, små oppdateringer og større saker 24/7 og øker også markedsandeler digitalt på annonsesia. Det er mange krevende valg, men vi er til for leserne våre og analyserer kontinuerlig responsen på arbeidet vi gjør. Det bruker vi i neste prioritering, og opplagsveksten viser at vi er på riktig vei.

- Vi er ikke i mål, verken med å bygge organisasjonen eller utnytte alle plattformene våre, men det blir vi heller aldri ferdig med. Slaget står hver eneste dag, og vi er aldri bedre enn det siste vi leverte. Derfor betyr en opplagsveksten på seks prosent så utrolig mye. Tydeligere tilbakemelding kan vi ikke få, sier redaktøren.

Jortveit peker på at mange Amedia-aviser har god framgang slik som Retten, og opplagsveksten gir litt arbeidsro og bedre kår for å finansiere god journalistikk.

- Takk til alle dere som heier på oss, kommer med tilbakemeldinger og sender oss smått og stort til avisa. Det gjelder alt fra tips, til bilder og omtale fra deres arrangement til alle engasjerte leserinnlegg som speiler lokalsamfunnene våre. Fortsett med det!

Regionavisene øker også, og både Adressa og Østlendingen har solid framgang. Ukesavisa Fjell-Ljom på Røros derimot mister abonnenter. Nettavisene Alvdal midt i væla og Tynsetingen regnes sammen og de øker også totalt.

På Røros konkurrerer Retten med Nea Radio og nettstedet Rørosnytt. Nea Radio har økt lytterandel etter DAB-innføringen, men har ingen ofisielle tall for nettstedet sitt. Det har heller ikke Rørosnytt.

Arbeidets Rett: øker 398 fra 6706 til 7104

Fjell-Ljom: tilbake 113 fra 2364 til 2251

Østlendingen: øker fra 15083 til 16082

Adressa: øker fra 61.429 til 64.241

Alvdal miv/Tynsetingen: øker fra 1467 til 1853