Mange av våre abonnenter i Nord-Østerdalen som får avisa med bud, har ikke fått avisa på riktig dag denne uka. Det skjedde en feil etter en forsinkelse med mandagslevering, som igjen hadde etterslep onsdag og i dag, fredag, har samme feil skjedd igjen.

Det skyldes rett og slett tekniske problemer med budbøkene, så dette gjelder kun abonnenter som får avisa med bud tidlig om morgenen.

Lokalkjente avisbud har i dag levert mange aviser etter hukommelsen, men vi har nå fått melding om det fortsatt gjenstår noen abonnenter i de sørligste kommunene i Nord-Østerdalen.

Disse blir distribuert lørdag!

Vi beklager at det inntreffer ting vi ikke rår med som dette. Mange i Arbeidets Rett har jobbet intenst i flere dager for å finne feilen og forsøke kvalitetssikre at tjenesten som vi er helt avhengig av fungerer. Takk til alle som utviser forståelse!

Vi minner om E-avisa vår som kan leses via retten.no