Kulturminnefondet fyller 15 år i år og det markeres med både bokutgivelse og storslagen feiring på Røros i begynnelsen av mars. Den relativt ferske klima- og miljøministeren, Ola Elvestuen, varsler sin ankomst, slik som riksantikvar Jørn Holme har gjort det for lengst.

Den statlige støtteordningen Norsk Kulturminnefond ble startet opp med en ørliten administrasjon på Røros for 15 år sia. Det ble etablert som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Midlene bevilges årlig av Stortinget over statsbudsjettet. I dag teller de 17 ansatte og er således et strålende eksempel på en suksessrik etablering av statlige arbeidsplasser i Distrikts-Norge.

I jubileumsåret er det også verdt å merke seg at interessen for å ta vare på kulturminner er historisk stor. År etter år har direktør Simen Bjørgen meldt om et stort gap mellom midler til tildeling og omsøkt beløp. Så har han da også til de grader lykkes med å sette Kulturminnefondets aktivitet og tilbud på dagsorden, og med det doblet den totale pengepotten de fem siste åra.

Dette resulterer i at flere får positivt svar på sin søknad om midler og flere kulturminner blir reddet. Det igjen gir økt verdiskaping og aktivitet i lokalsamfunn rundt om i hele landet.

En evaluering av fondet konkluderer med at organisasjonen er veldrevet og at det er god forankring mellom styret og administrasjonen, frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og andre aktører. Det er all grunn til å gratulere Kulturminnefondet med jubileet, og aller aller størst grunn er det til å gratulere private eiere av verneverdige kulturminner i hele landet.