Som et sølvband deler elva Tela områdene Bjørk-kjølen og Bekk-kjølen i Tolga østfjell i to. På begge sider er det fjellbjørk, meterhøye einebusker og frodige gras-joter. Her slapp tre beitebrukere i Tolga hundrevis av sau på utmarksbeite for ei drøy uke sia, i år som i fjor som året før. Her lever sagnet om budeia på Storbekkvollen som løfta på stakken og skremte bort bjørnen. Den siste uka har det verken hjulpet med tilsyn, fellingsfolk på post med børse og bikkjer, troppene fra SNO, eller langt mindre med blottet hud. Det eneste nakne er flådde sauekadaver i hauger på setervollen. Døgnet rundt ferdes folk i terrenget og all denne aktiviteten til tross, ulven slår til igjen og igjen.

Men, hvor var du, Ola Elvestuen?

Kommunen setter beredskap rundt de tre brukerne og familiene deres. Varsler statlige instanser, ber om hjelp og kjemper om ressurser. Midt på dagen tirsdag går det ut varsel om at det blir dugnad for å gå manngard og finkjemme området. Fem timer senere står over 30 personer klare til dyst. Her er pensjonister og politikere, familie, venner, bønder og annet bygdefolk. Sauebøndene Harald Jordet, Per Sigurd Wardenær og Knut Haug med familier, ser bygda på sitt beste. Søsknene Aina (23) og Erik (15) Vingelen er to av mange. – Vi må jo gjøre noe. Dette er det jeg kan bidra med, sier Aina. Folk stiller opp rundt beitebrukerne.

Men, hvor var du, Ola Elvestuen?

Det deles ut kart og gis beskjeder - og vi går. Sakte. Terrenget er krevende og en må bruke aua. Så langt jeg kan se til venstre for meg går det folk på rekke. Så langt jeg kan se til høyre for meg går det folk på rekke. 15-20 meter mellom hver. De har sikkert ull under, i hvert fall vindtett over, og sekk på ryggen. De er fjellvante og har vært ute en vinterdag før, men det som møter dem denne kvelden er de likevel ikke rustet for. På et par kveldstimer finner vi 15 lam. Levende og døde. Ukegamle kadaver og en sau som fortsatt er varm da vi kommer inntil. Tapstallene stiger fra noen og førti til femti og over seksti.

Men, hvor var du, Ola Elvestuen?

De døde tar vi øremerkene av, og dokumenterer med bilder og GPS-koordinater hvor de ligger. Noen spør om det er mulig at SNO har tenkt å fortsette å hente inn hver eneste én, flå dem, kartlegge skader og fastslå skadegjører. «Her», roper det fra venstre. «Her» hører jeg fra sikringsradioen til sidemannen. Vi finner i rask rekkefølge lam nummer 42, 43 og 44. Trillingtøksa hans Harald mista alle sine. Ett lam lever fortsatt, men er svekket og greier ikke sette bakbena under seg. Sauebonden gjør det sauebønder må gjøre i slike situasjoner. Lammet puster tungt ut og inn og ut en siste gang, mens hodet hviler i hendene på Aina. Søya snuser og sleker det døde lammet sitt. Brekinga hører jeg i hodet ennå. «Her» hører vi plutselig fra noen som går lengst nede ved Tela. Der ligger et dødt lam i det kalde vatnet.

Men, hvor var du Ola Elvestuen?

Det blir stille. Kjeden venter på beskjed, og så går vi videre i det frodige beitelandskapet med sommerblomster i alle farger, blå kveldshimmel og solstrimer gjennom bjørka. Det åpenbarer seg gras-joter og gamle granlegger. Det vakre landskapet er ressursgrunnlaget for beitenæring, og det har det norske Stortinget vedtatt at det skal gjøre. Likevel er det noen som presser den grensa hver gang sjansen byr seg. Av og til er det politikere, som SV og MDG i rovviltnemnda i region 4 som tidligere på dagen primært foreslo en lisenskvote på null. Noen ganger er det eksempelvis WWF, som umiddelbart varslet at de klager på nemndenes vedtak om å ta ut tre flokker. Den siste uka på Bekk-kjølen, i Gammeldalen og Sølndalen, er det ulven, som tøyer den grensa.

Men, hvor er du, Ola Elvestuen?

Inger Mali Dalen og Harald Jordet har vært sauebrukere sia 1990. Sindre og Torill Wardenær teller 35 år som sauebønder. Knut Haug og Hilde Harsjøen har kun et par år på baken. De måtte gi seg med mjølkeproduksjon på grunn av helsa, og kjøpte sauebesetningen på nabogarden for fortsatt å drive garden. Det som skulle være framtida, ser ikke så framtidsretta ut der vi går mellom brekende mødre og døde lam. Per Sigurd Wardenær (35) tok over familiegarden ved nyttår. Han og samboeren Nadia Telebond har etablert seg på hans hjemsted i Tolga, begge har fått jobber i regionen og de vil føre drift og tradisjoner videre. Dette er deres første beitesesong og to dager etter at de kjørte dyra til fjells finner Per Sigurds mor, Torill, de første skadde lamma. Sia har det gått i ett, natt og dag. Både mor og sønn er dratt i ansiktet og famler etter orda.

Hører du, Ola Elvestuen?

Det synes godt at Per Sigurd har grått. – Jeg måtte ta meg et minutt jeg gitt, da jeg så alle folka som kom i sta, unnskylder han seg. Vi kommer over et lam til, og enda ett, og bonden ser ned. Så hører vi bjelleskrammel og breking. Endelig et positivt livstegn! Det blir et sterkt møte mellom Per Sigurd og søyene. De legger mulen inntil og klager sin nød med sprengte jur. Jeg lærer at når dette skjer så tidlig etter beiteslipp er det sjølsagt enda verre enn om lammene har hatt flere sommeruker på å venne seg mer på gras og mindre på mjølk. Nadia ser at flere av lammene er lyserosa i bringa. De er kraftige og fine, men skadene under ulla vet alle nok om nå til å vite at her er det kun kort prosess som gjelder. Flere må til for å fange dem.

Men hvor var du Ola Elvestuen?

Det gjøres opp status til slutt. Øremerker og fakta samles inn. På kveldens økt, som vi grovt kan anslå til et månedsverk, 40 personer i drøyt 4 timer totalt 160 timer, ble det funnet 15 døde eller skadde dyr. Harald prøver å takke, men stemmen brister. Dugnadsleder og leder i Sau og geitalslaget, Odd Rune Enget tar over. Han takker og informerer om at neste kveld er det stor-møte på Tynset. Det dokumenterte tapstallet er nå 107. - Dere skal vite at det skjer noe. Takk igjen, sier han.

Alle kjenner varmen i et slags fellesskap som tross alt er godt, men der var ikke du, Ola Elvestuen.

Det siste vi så av deg var på Facebook, der du stilte opp med en yndig ulvekvalp i armene og syntes det var «helt fantastisk». - Dette er Balder og dette er unikt, sa statsråden. Fri og bevare oss alle for om Balder noensinne skulle komme til Bekk-kjølen. Skulle derimot statsråden takke ja til denne invitasjonen, er det lite som ville gjøre meg mer glad akkurat nå. Ta med gode sko, jeg lover deg møte med mange fine folk og du blir ikke arbeidsledig. Genetisk viktig ulv og DNA-prøver, sa du? Vi har mye å snakke om. Velkommen skal du være, Ola Elvestuen.

P.S Etter at artikkelen ble skrevet har tapstallet økt til 120. Det er søkt og gitt tillatelse til felling av en jerv i samme beiteområde, og det kan tyde på at det er to ulver, ikke bare én, i området.