Dette er "Tufsingdalssaken"

Artikkelen er over 1 år gammel

Saken gjelder krav om erstatning for skade voldt av rein på dyrket mark, jf. reindriftsloven § 67.