Ingen endelig dom i "Tufsingdalssaken". Nå går den tilbake til lagmannsretten.

Artikkelen er over 1 år gammel

Høysterett har avsagt dom i ankesaken om erstatningskravet etter reinbeiteskader øst i Os i 2012. Retten konkluderer med uriktig rettsanvendelse og opphever tidligere dommer.