Revisor mener: Styrearbeidet i Ren Røros er lite profesjonelt, de behandler ikke budsjettavvik og har ikke instruks for daglig leder

Revisor konkluderer med at styrearbeidet i Ren Røros AS er lite profesjonelt og anbefaler Ren Røros AS å revidere sine vedtekter i selskapet.