Rift om SMIL-midlene i Tolga: Se hvilke bønder som har fått penger

Bøndene søkte til sammen om nærmere tre millioner kroner. Prosjektene har en samlet prislapp på 9,3 millioner.