Fjøsmuren i Finnegården utgjør fare for liv og helse for forbipasserende. Nå kreves det strakstiltak innen 1. november

Fjøsmuren i Finnegården må stabiliseres snarest.