Riksveg 3/25: Enighet om bompenger langs gamlevegen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om et kompromiss når det gjelder bompenger på sidevegene langs riksveg 3/25 mellom Løten og Elverum, langs samt gamle E6 på Hedmarken.