– Vi må skifte ut en portalbjelke over kjørebanen og forsterke noe av fagverket i stål, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Brua ble påkjørt i vinter og har siden vært lysregulert. Den er ikke godkjent for spesialtransport så lenge skaden ikke er utbedret.

Det går i gjennomsnitt 2153 kjøretøy over Estensmo bru i døgnet, ifølge Statens Vegvesen. Av disse er 37 prosent, eller 797, tunge kjøretøy.

Stengt 9.-11. august

I august blir Estensmo bru stengt mens de helt nødvendige utbedringsarbeidene pågår. Det skjer i perioden kl. 00:00 natt til tirsdag 9. august til kl. 23:59 torsdag 11. august.

Entreprenøren som utfører arbeidet, Mesta as, har søkt om tre dagers stenging, men hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil brua kunne åpnes tidligere.

– Det er dessverre ingen lokale muligheter for omkjøring i området, og Statens vegvesen beklager ulempen stenginga kan medføre. Men ved å varsle i såpass god tid, håper vi å minimere ulempene for de det gjelder, sier byggeleder Rolf Storsveen.

Trafikantene varsles i god tid

Når det nærmer seg stenging av brua, blir det varslet på digitale infotavler på E6 i god avstand nord og sør for brua, ved henholdsvis Berkåk og Kolomoen.

– I tillegg vil det om kort tid settes opp infoskilt på brua og i knutepunkter langs riksveg 3, opplyser Statens Vegvesen.