Riksveg 3 på prioritert liste

Til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022 til 2033 foreslår Nye Veier 18 nye strekninger lagt til selskapets portefølje. Riksveg 3 er en av de utvalgte strekningene.