Statens vegvesen opplyser at det blir stengt for gjennomgangstrafikk på strekningen Ulsberg-Motrøkrysset.

Vegen stenger klokken 07.00 torsdag 8. oktober, og åpnes igjen fredag 9. oktober kl. 19.00.

Årsaken til stengningen er utbedring av en kritisk setningsskade. Det skal også skiftes stikkrenne.

– Rv. 3 vil være helt stengt på toppen av Innsetlia, cirka 7 kilometer sør for krysset E6-rv. 3 på Ulsberg. Her vil bare lokaltrafikk og utrykningskjøretøy ha mulighet til komme gjennom. Ventetid må også påregnes for disse, opplyser vegvesenet.

For gjennomfartstrafikk og tungbiler er det E6 i Gudbrandsdalen og fylkesveg 3 Gauldalen som er omkjøringsveg.

– Trafikk nord og sør for punktet som skal utbedres i Innsetlia vil i liten grad bli berørt av arbeidene og kan gå som normalt, opplyser vegvesenet.

Dersom det går unna med utbedringsarbeidene, kan vegen bli åpnet tidligere enn angitt.

Arbeidene utføres gjennom rammeavtalen Statens vegvesen har med Gjermundshaug Anlegg AS.