Statens vegvesen krever disp og helst reguleringsplan før de vil se på drivstoffanlegg på Paureng

Vegvesenet mener kommunen for det første må vurdere om det i det hele tatt skal åpnes for et drivstoffanlegg på Espeland-eiendommen Paureng langs riksveg 3 nord for Alvdal.