Tirill tror kulvert under rv. 3 er er en kjapp og billig løsning for folk og hester

Tirill Langleite møtte vegvesenet og kommunen og framsnakket kulverten under riksveg 3 ved prestegarden.