Her er det brukt én million kroner på å utrede fartsmåling. Så kom STOPP-skiltet fra Dale

Automatisk strekningskontroll over Kvikneskogen på riksveg 3 skulle være et sikkerhetstiltak. Men det var før Samferdselsdepartentet hentet fram full-stopp-skiltet.