Tunge frosne klumper med fiskeslo på hengeren sørget for at vegvesenet aksjonerte

Da lastebilen ble stoppet i Alvdal, hadde den frosne fiskesloklumper på støtfangeren.