- Vi opplever farlige situasjoner hver gang vi er ute på riksveg 3

Nå ber bondelagene i Stor-Elvdal, Alvdal og Tynset om tålmodighet fra bilistene, og lover å bidra sjøl slik at trafikken skal flyte så godt som mulig.