Ya bru på riksveg 3 på Kvikne er i så dårlig stand at den blir innsnevret til ett kjørefelt

Fra tirsdag av blir det kun ett kjørefelt over Ya bru. Det kommer til å vare lenge.