Flere bruksforbud og anmeldelser i storkontroll på riksveg 3: Norsk vogntog stanset med sju sommerdekk

Av

Sent torsdag kveld avsluttet Statens vegvesen storkontrollen av tunge kjøretøy med fokus på dekk og kjettinger ved Bergerønningen i Alvdal. Av 344 kontrollerte kjøretøy var det 97 mangler. 74 kjøretøy fikk bruksforbud og14 sjåfører ble anmeldt.