Rob er ny daglig leder. Nå ukependler han fra Røros til Folldal

Flere politiske verv og egne prosjekter på fritiden. Den nye daglig lederen ser bare muligheter, og leter ikke etter problemer.