Røros E-verk > Ren Røros

 Ren Røros AS.

Ren Røros AS.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rundt år 2000 eller for ca 20 år siden hadde Røros E-verk mellom 45-50 ansatte, i dag har det samme konsernet over 100 ansatte. Det har i lang tid vært skrevet og kritisert, noen i styret prøver å «kuppe» styrerommet. Styreleder og daglig leder får så «ørene flagrer» for måten bedriften blir styrt på. Parallelt med dette sitter de ansatte og er fornøyd med situasjonen og konsernet investerer over 100 mill kr for at innbyggerne i Røros kommune skal få et bedre og mer stabilt strøm- og bredbåndsnett. I tillegg har bedriften bidratt i betydelig grad for at Røros har blitt den kulturkommunen som den er i dag, lag og foreninger har fått betydelige midler opp gjennom årene. Mange ansatte og deres familier er med i lag og foreninger på Røros og gjør en stor innsats. Forstå denne konflikten den som kan, jeg gjør det ikke, men har en liten følelse av at dette handler om at kommunikasjonen ikke har vært bra nok, og da den som foregår i styrerommet. Trolig snakker vi her også om en «kulturkollisjon», den gamle trauste forsiktige Everk-kulturen gjennom mange år, er i betydelig endring, enten vi ønsker det eller ikke. Den teknologiske endringen er så rask at den gamle kulturen må endres i samme tempo. Jeg vil ikke kritisere hverken den ene eller den andre parten, prøver å se det fra begge sider, men denne konflikten vi har lest om de siste dagene burde vært løst internt.

Tilbake til Røros E-verk sin utvikling de siste 20 år, altså mer enn en dobling av antall ansatte i denne perioden, NOE MÅ HA VÆRT GJORT RIKTIG HER. Når en bedrift satser og vokser slik, så vil det nødvendigvis være noe ledelsen gjør galt underveis, men strategien må være på plass og små korreksjoner underveis er nødvendig. Ren Røros Digital (tidligere Infonett) har blitt kritisert for at Røros har for lav fiberdekning. Ser nå at Ren Røros Digital investerer store beløp og bygger fiber i et raskere tempo enn forutsatt, både sentralt på Røros, distriktet og nabokommuner. Kanskje kunne dette vært utsatt noen år enkelte steder, men kunder krever fiber. Gjør ikke Ren Røros Digital dette nå, så kommer det andre aktører og tar over, noe som kunne ført til at Ren Røros måtte redusere bemanningen betydelig. Heldigvis satser de og bygger fiber som nå snart skal koples til den enkelte husstand. Med kun fiberteknologi, så blir driften også sikrere og mindre ressurskrevende. Det gamle nettet må da etter hvert kuttes ut og nedskrives, derfor vil det gi ekstra negative økonomiske konsekvenser enkelte år. Uten Ren Røros i ryggen og som eier, så hadde dette vært vanskelig å gjennomføre, arbeidsplassene er sikret. Lignende vil jeg tro vil oppstå når man bygger og renoverer strømnettet.

Mye av den nye teknologien, små nisjer og tjenester som i dag leveres fra Ren Røros har sitt utspring fra Ren Røros Digital (tidligere Infonett). Selskapet har i mange år satset på serverdrifting, noe som har gitt gode resultater. Når mange av bedriftene på Røros hadde serverløsning fra Ren Røros Digital, så måtte man etter hvert se ut over eget område. Det resulterte i et nært samarbeid med et lite firma i Trondheim som også hadde en unik kompetanse på dette felt, noe som bl.a. gjorde at Ren Røros Digital vant anbudskonkurranser med store bedrifter, eks datadrift av kommuner. Samtidig styrket dette kompetansen på Røros og mange bedrifter i Trondheim har nå serverdrift fra Ren Røros sitt datarom her på Røros. Ren Røros Intelligent Automasjon er også et datterselskap som har sitt utspring fra samarbeidet med Trondheimsfirmaet. Hva er mer naturlig da enn å satse på egne selgere stasjonert i Trondheim som kan selge løsninger som driftes fra Røros. Ren Røros Frontal er også en bedrift som har kommet under Ren Røros som en følge av et samarbeid som startet i det små og utviklet seg etterhvert. Da var det bedre å slå disse sammen og satse ut over Rørosregionen. Her er det også personer som har en helt unik kompetanse. Kanskje burde noen av de helt nye selskapene som har startet de siste årene inngått i Ren Røros Digital, da hadde det kanskje vært «fred i huset», men igjen, her kan det være lurt å spre risiko ved å opprette parallelle ASèr

For å være i front innen den totale teknologien som konsernet Ren Røros leverer i dag så må man ha kompetanse. Her er jeg imponert over hva som i dag finnes i selskapet. Det har innen flere felt lyktes med å skaffe svært kompetente personer. Disse har igjen bidratt til at andre har hevet sin kompetanse betydelig, selskapet har flere som innehar de høyeste tekniske sertifiseringer man kan ta, dette er med på å sikre bedriftens fremtid og må ivaretas av selskapets styrer i årene fremover. De ansatte i Ren Røros fra saksbehandlere, utviklere, teknologer, salg og ledelse mm, har gjennom de siste 20 år bygget opp en unik kompetanse som Røros-samfunnet får svært god nytte av i årene som kommer, men da må alle være «fremoverlent», se muligheter og være villig til videre satsing. Uten innovasjon, nytenking og vekst så tror jeg at bedriften dør stille hen og andre overtar. Ren Røros har blitt en av de mest innovative og spennende bedriftene på Røros. Jeg hører mange mener at selskapet har for bredt innhold og mye av det de driver med er ikke tradisjonelt «Everk-arbeid». Bransjene er i enorm utvikling og det gir store muligheter for synergieffekter innad i konsernet. Dette gir flere arbeidsplasser og mer interessante oppgaver som trekker ny og god kompetanse til konsernet. Noen eksempel: -Elektro (gamle Installasjonsavdelingen) mot Digital (gamle Infonett) når det gjelder f.eks. fiberinstallasjon mm. -Frontal mot Digital og Elektro når det gjelder bilder, film, sosiale medier, nettsider, nye kunder mm -RPA mot Digital når det gjelder serverdrift og nye kunder. -Digital mot Strøm når det gjelder nye kunder, nye markeder, nye tjenester mm -Innovasjon mot alle avdelinger og ASèr når det gjelder nye tjenester.

Husk, den største satsingen og investeringen Ren Røros gjør i dag er for at vi på Røros (A- og B-aksjonærer m.fl.) skal få en sikrere og bedre hverdag innen strøm og bredbåndstjenester, tenk hvilket løft den digitale hverdag nå har fått for befolkningen, grunnet Koronaviruset. Jeg ønsker alle ansatte i Ren Røros lykke til videre, dere er til for oss.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken