Oppgraderer høyspentlinje for å sikre kraftforsyningen og for å møte økte el-forbruk i framtida

Røros E-verk Nett AS er i gang med å utbedre høyspentlinja på 66 kV som kommer fra Os og over Hånesåsen til Røros. Dette bidrar til å sikre el-forsyningen og sørge for tilstrekkelig effekt til regionen i framtida.