Røros frir til fire kommuner om spleiselag for stilling som kulturminneforvalter