Røros Høyre vil lovfeste endringer i barnehageplass

Gruppeleder Rob Veldhuis har på vegne av Røros Høyre sendt inn en resolusjon til Trøndelag Høyre med mål om å håndtere barnehageplassutfordringene i distriktskommuner.

Gruppeleder Rob Veldhuis har på vegne av Røros Høyre sendt inn en resolusjon til Trøndelag Høyre med mål om å håndtere barnehageplassutfordringene i distriktskommuner. Foto:

Lovfestet barnehageplass fra og med ettåringenes bursdagsmåned.

DEL

Røros Høyre ønsker endringer i praksisen om barnehageplass. De vil lovfeste barnehageplass til alle ettåringer fra og med måneden barnet fyller ett år, uavhengig av når bursdagsmåneden er.

I tillegg ønsker de at overføringene til kommunene skal økes tilsvarende kostnadsøkningene, for å sikre at alle ettåringer får dette tilbudet.

De to endringene blir presentert i en resolusjon som lokalpartiet skal presentere på Trøndelag Høyres årsmøte 8.-9. februar. Resolusjonen har fått overskriften «Barnehageplass til alle som trenger det og når de trenger det, dette er god distriktspolitikk».

Frykter fraflytning

Røros Høyre er bekymret for distriktkommunenes prognosiserte befolkningssammensetning. Også Røros sliter med befolkningsveksten. Partiet mener dagens barnehageplassordning kan være grunn til at folk lar være å flytte til Røros, eller at familier i verste fall flytter fra kommunen.

- Det er nemlig slik at fødselsdagen avgjør når barna har rett til barnehageplass! Er barna født i perioden januar - juli har barna ikke rett før 15. august året etter. Økonomien i en distriktskommune er dessverre ikke slik at tjenestene som tilbys innbyggere kan overgå det lovpålagte, heter det i resolusjonen.

- Slik er det også på Røros, lovkravet oppfylles og ikke mer.

De påpeker utfordringene foreldre og kommunen opplever når foreldrene må ut i arbeid igjen, i form av ventelister, ulønnet permisjon og utfordringer på arbeidsplassen. I en relativt liten kommune kan det vær vanskelig å finne alternativer til barnepass.

- Alt i alt fører dette til at fraflytting øker eller i beste fall, tilflytting uteblir, skriver partiet.

Mer midler til kommunen

Distriktkommuners økonomi trekkes frem som en årsak til hvorfor kommuner ikke kan gi småbarnsforeldrene et tilrettelagt tilbud som overgår det lovpålagte. For å sikre at kommuner har råd til å gjennomføre en slik endring vil Røros Høyre at hver kommune skal få overført midler som tilsvarer økningene i barnehagekostnader.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken