Røros Høyre vil oppheve boplikten i Glåmos og Brekken

DEL

- I vedtaket kommunestyret gjorde 29. oktober, bedre kjent somskolestruktursaken, har kommunestyret enstemmig vedtatt utviklingsprosjektet «Glåmos –Brekken 2030» som har som mål om økt etablering av næringsliv, økt antall beboere og økning i elevtall, innleder Rob Veldhuis i Røros Høyre.

Han har levert interpellasjon til neste kommunesturemøte på Tøros.

Han viser til at det både i Glåmos og Brekken har vært boligtomter tilgjengelig i flere år. Ingen av detomtene som Røros Tomteselskap AS eier i Glåmos har blitt solgt de siste 6-7 år. Som årsak blir ofte nevnt at det er nesten umulig å få finansiert boligbygging i både Brekken og Glåmos da markedsverdien av bolig er mye lavere enn byggekostnaden når boligen står ferdig.

- Samtidig er det faktisk slik at prisene til fritidsboliger ligger på et nivå som gjør det mulig å få de finansiert. I Røros kommune er det boplikt, den gjelder for hele kommunen og for alle arealer som er regulert til boligformål, påpeker Veldhuis som fortsetter: - Det er fullt mulig å differensiere boplikten, altså vi kan ha boplikt bare i deler av kommunen.

Han mener at om kommunen ønsker å bidra til økt bosetting i grendene bør kommunestyret konkret bidra, og at dette er mulig uten å åpne lommeboka noe særlig.

- Jeg mener at boplikten for arealer som er regulert til boligformål i Glåmos og Brekken må fjernes. Dette vil utjevne skjevheten i prisene på boliger og fritidsboliger som igjen vil gjør det lettere for å få finansiert husbygging for de som ønsker å bosette seg i grendene. Bosetting handler om å skape aktivitet i grendene, kommunestyret kan ikke vedta bosetting men kan vedta å fjerne boplikten og med dette legge til rette for økt aktivitet i grendene som jeg mener igjenskaper økt bolyst blant folket. Og dette er nøkkelen til økt bosetting i grendene, sier Veldhuis.

Han fremmer dermed følgende forslag til vedtak:Kommunestyret vedtar å oppheve boplikt på areal regulert til boligformål i Glåmos og Brekken som et tiltak for økt bosetting

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken