Jeg elsker Røros. Byen og naturen omkring gir meg sjelefred. Jeg er på besøk så ofte jeg kan, og jeg tråkket mine barnesko her.

Jeg har benyttet forskjellige overnattingssteder ved mine besøk, og denne gangen leide jeg meg inn midt i sentrum, i Kirkegata 23. Dette førte til et innblikk i ei anna side av byen. Inni portrom og trange passasjer mellom husene, ble det tydelig at dette ikke var noen eiers heim. Der var det fullt av sigarettsneiper og annet småsøppel fra andre leietakere, og ugraset florerte.

Min oppfordring er at eierne av disse vakre, gamle, sjelfulle husene må komme på banen, bli sitt ansvar bevisst og holde det reint og ryddig rundt sine eiendommer.

Fordi Røros fortjener det!