Røros kommune mener konsultasjonsplikten bør lovfestes

DEL

Formannskapet i Røros har vedtatt å sende følgende høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endringer i sameloven.

– Røros kommune mener det er helt naturlig at det innføres en konsultasjonsplikt overfor kommunene, da kommunene utgjør den største arealforvalteren i de samiske reinbeiteområdene. Konsultasjonsveileder skal være et verktøy for kommuner og fylkeskommuner i gjennomføringen av konsultasjonsprosesser, og det er viktig at den inneholder en veiledende oversikt over hvilke tiltak som omfattes av konsultasjonsplikten, mener kommunen.

– Konsultasjonsordningens viktigste målsetting er at partene skal komme til enighet.

Røros kommunene mener at konsultasjonsveileder vil bidra til å spare kommunene og reinbeitedistrikter for ekstra klagerunder og påfølgende rettssaker som både fordyrer og forlenger saksprosessene. Det vil også bidra til å øke legitimiteten til de vedtak som fattes.

Røros kommune mener konsultasjonsplikten bør lovfestes.

Artikkeltags