Det handler om menneskeverd, sa leder i kontrollutvalget, og ba kommunedirektøren finne løsningene

Torsdag kveld behandlet kommunestyret i Røros rapporten om varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i kommunen.