Ida Marie Bransfjell: -Røros kommune tar ansvar. Det skaper tillit og trygghet

1. juli i fjor vedtok Røros kommune enstemmig at kommunen skulle bli forvaltningsområde for samisk språk. Innbyggerne skal nå kunne bruke sørsamisk i kontakt med kommunen og kommunale tjenester.