Røros skole fikk fire regelbrudd under tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen

Fylkesmannen avdekket blant annet bruk av feil læreplanverk og det den ene eleven skulle ha spesialundervisning i «glapp på veien».