Tverretatlig mobbefokus

MOBBEFOKUS: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal være med å holde fokus på mobbeproblematikken i Røros. I august inviterer f.v: rektor Martin Løvø, barnehagestyrer i Brekken Maja Horven, Tove Steen fra kompetansesenter rus  Midt-Norge, Tove Steen og helsesøster Bjørg Todalshaug til fagdag og åpent møte med mobbing som tema. Foto: Tor Enget

MOBBEFOKUS: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal være med å holde fokus på mobbeproblematikken i Røros. I august inviterer f.v: rektor Martin Løvø, barnehagestyrer i Brekken Maja Horven, Tove Steen fra kompetansesenter rus Midt-Norge, Tove Steen og helsesøster Bjørg Todalshaug til fagdag og åpent møte med mobbing som tema. Foto: Tor Enget

Artikkelen er over 4 år gammel

Alle som har med barn å gjøre i Røros kommune skal ha fullt fokus på mobbing. Den 17. august er det kurs og møte - dagen etter starter et nytt skoleår.

DEL

Rektor Martin Løvø tror Røros ligger lavt på mobbestatistikken.

– Men vi har rundt sju tilfeller ved Røros skole hvert år. Det er sju tilfeller for mye - vi har null-toleranse når det gjelder mobbing, sier han.

Helsesøster Bjørg Todalshaug forteller at det også i barnehagen har vært tatt tak i saker med mobbing.

– Mobbing utvikler seg som alt annet i samfunnet. Før var det erting i skolegården - nå er det gått over til sosiale medier. Spesielt jentene bruker disse mediene som mobbekanaler, sier hun.

Foreldrene må med

Både Todalshaug, Løvø, barnehagestyrer i Brekken Maja Horven og Tove Steen fra kompetansesenter rus Midt-Norge er klar på at foreldrene har en viktig rolle og et stort ansvar.

– Ting det snakkes om rundt middagsbordet om andre barn, andre familier - kommer gjerne fram igjen på skolen eller i barnehagen. Det som sies er ikke alltid vondt ment eller tenkt, men det kan brukes på mange måter, sier Todalshaug.

Fagdag og møte

For fortsatt å holde fullt fokus på mobbeproblematikken inviteres det til fagdag for ansatte i skole og barnehage, PP-tjenesten, barnevern og helsesøstre. Om kvelden kjøres tilsvarende opplegg for foreldre og alle andre voksne som jobber med barn og unge på fritida.

– Dette foregår dagen før neste skoleår starter, og vi trenger kompetanse og jevnlig oppfrisking for å komme mobbing til livs, forteller Løvø.

Til å holde foredrag har de fått tak i Svein Størksen fra Læringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger.

– Han er en nasjonal kapasitet på området, og jeg oppfordrer alle som kan om å møte opp for å høre, sier Løvø.

Alltid mobbing

Å bli helt kvitt mobbing kan synes noe urealistisk.

– Men målet må være å komme problemet til livs, og det er nettopp ved fullt fokus og gode tiltak at vi kan klare å holde tallene så lave som mulig, mener Todalshaug.

Hun har ledet pilotprojektet om bedre tverrfaglig innsats så langt - fra august overtar Maja Horven som prosjektleder.

Artikkeltags