I forrige uke var en ansatt i en Røros-barnehage alene med 15 barn

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Da foreldrene skulle hente barn i Ysterhagaen barnehage forrige mandag, reagerte flere på at en ansatt var alene med 15 barn. Ut fra tidligere bekymringer vedrørende kutt og nedbemanning i barnehagene, ble det nå sendt inn bekymringsmelding til barnehagestyrer og virksomhetsleder Inge Aas hvor de stilte spørsmål ved vikarbruken ved sykdom og ferier.

Virksomhetsleder Inge Aas har gitt tilsvar til de bekymrede foreldrene og sier han forstår at de reagerer, og også er glad for at de sier fra når de opplever situasjoner som fører til utrygghet.

-Ikke god nok

En bemanningsplan skal fordele personalressursene slik at det skal være best mulig voksentetthet gjennom dagen.
-Ved fravær i personalgruppa bruker vi vikarer, slik at vi skal ha en forsvarlig bemanning, men dessverre er det ikke alltid slik at alt blir som planlagt. Forutsetningene kan endre seg i løpet av dagen, forklarer han videre.

-Denne gangen var ikke vikartilgangen god nok. Vi har den senere tiden drevet et rekrutteringsarbeid på vikarer for å stå bedre rustet når vikarbehovet er stort. Vi utarbeider nå ei risikovurdering og tilhørende handlingsplan med utgangspunkt i denne situasjonen.

Foreldre i Røros-barnehager har den siste måneden vært opprørt over kommunens barnehagepolitikk og bekymret for barnas trygghet,. Det endte med at foreldre gikk ut i streik og holdt barna sine hjemme 1. juni.

-Det viktigste for at barn og foreldre skal trives i barnehagen er opplevelsen av trygghet. Vi vet at dette har nær sammenheng med forsvarlig og kompetent bemanning. Vi skal alltid gjøre vårt beste med de ressursene vi til enhver tid har, for å oppfylle dette, svarer Aas etter forrige ukes hendelse.


Artikkeltags