Kulturminnefondet har i dag fått montert to hjertestartere i sine lokaler i Bergmannsgata 17 på Røros.
Disse er levert av Røde kors.

Utstyret er montert innenfor hovedinngangsdøra fra Bergmannsgata og i bakgården mot Lorentz Lossius gata. Det er skiltet til hjertestarterne med selvlysende skilt.

Bruken av disse hjertestarterne er helt selvforklarende, og en trenger derfor ikke noe kurs for å benytte utstyret.

- Så mange som 3500-5000 personer faller om med plutselig og uventet hjertestans hvert år, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, som har valgt og utstyre arbeidsplassen med hjertestartere. Dette utstyret er tilgjengelig i fondets lokaler, og vi vil gjerne informere om dette slik at utstyret også kan komme til nytte i nærområdet vårt på Røros dersom det skulle oppstå et slik behov sier Bjørgen.

Hjertestarterene som er vedlikeholdsfri, er av typen HeartSine Samaritan, som er markedsleder i Norge.