Hva er viktig for Røros?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerSvar til Ola H Fjeldheim , Generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Røros er mye mer enn en turistby og ingen vil at Røros skal være en museumsby uten aktivitet. Vi er mange som skal leve og bo her, skape arbeidsplasser, inntekter til kommunen, tilbud til fastboende og tilreisende og samtidig verne om det verneverdige og ta imot turister.

Uten Næringslivet og deres behov for utvikling og uten arrangementer med støtte fra engasjerte innbyggere og næringsliv vil Røros tape sin attraktivitet, mener jeg. Vi overlever ikke på vernet alene og heller ikke på turismen alene. I tillegg skaper Røros som verdensarv en ekstra dimensjon, selvsagt, for de som driver næringsvirksomhet og annen aktivitet på Røros. Turister og tilreisende i tillegg til innbyggerne ønsker seg et levende Røros og et mangfold av tilbud når de kommer på besøk.

Næringslivet trenger å utvikle seg der de ser behovet for å være og da må vi tilrettelegge for det. For meg virker det for enkelt å si at enkelte veksler inn deler av den unike verdensarven i penger så snart det finnes aktører som ønsker utvikling og skaper endringer. Endringer utover det som betegnes som bra ifht verdensarvsenteret Røros, og hvem skal definere hva som er bra for Røros ?

Heldigvis så har vi Domus, vårt kjøpesenter, midt i Sentrum. For den som har besøkt Hamar og Halden er det særdeles trist å se hva kjøpesentre utenfor sentrum gjør med sentrumskjernen – den dør ut. For å kunne opprettholde sin aktivitet trenger Domus Røros flere parkeringsplasser, derfor får de rive blåhuset. Hver parkeringsplass i Røros sentrum har en varehandel omsetning på NOK 950 000.- ! Domus Røros med alle sine leietakere sysselsetter ca 140 personer og har en omsetning på total MNOK 300 ! Parkeringen på Domus senteret bidrar også til parkering for tilreisende som kommer til Røros for å oppleve verdensarven. Vi er avhengig av denne arbeidsplassen og dette tilbudet på Røros og da er det å skape ekstra parkeringsplasser på den måten vi har valgt å gjøre en god, midlertidig løsning.

Røros Bruk ville vært et lokale uten aktivitet dersom det ikke hadde vært restaurert til den forfatning det er i dag. Endringene er relativt små når det er kun fasade som er endret. Høyde, lengde og bredde er som det alltid har vært. Bygget har fått en ny, oppgradert fasade som bidrar til et løft i området. Røros Bruk med alle sine leietakere sysselsetter 45 personer og omsetter for 95 MNOK ! Her er det tilrettelagt for handel som ikke egner seg i sentrum og gir derav ingen konkurranse til verdens fineste kjøpesenter som er gatene våre inkludert Domussenteret.

Øgle gir bolig i sentrum som mange ønsker og bygget er ihht gjeldende reguleringsplaner så langt jeg vet. Boligkomplekset ved Kiwi tilførte også boliger i Røros Sentrum og har en utforming og fasade som passer inn i området, etter min smak. Begge disse prosjektene har benyttet seg av lokale entreprenører , noe som igjen støtter opp om lokale arbeidsplasser, skatteinntekter og andre inntekter til kommunen.

Det er også et paradoks at aktører som har utviklet sine bygg over tid, tidligere fikk tilbakemelding fra riksantikvaren at nybygg / tilbygg i sentrum av Røros ikke skulle gjenskapes som gamle bygninger. Det skulle komme klart fram at det var et nybygg. Nå er dette endret ved at det gamle skal gjenskapes og bevares , om jeg har forstått informasjonen jeg har fått riktig. Klare retningslinjer og føringer kunne vært bra.

Utbygging på platten gir tilførsel av næringslokaler og bolig i Røros sentrum og her ser det ut for at det som var «før» kan gjenskapes dersom det er enighet om når «før» var. En fortetning og oppgradering av området Tufta kan bli veldig så fint, i alle fall var det fint før. Mulig må det noen små justeringer til for å opprettholde et helhetlig uttrykk, noe som kanskje er løsbart ?

Jeg er stor tilhenger av å verne om Røros som verdensarvsted og vil ikke på noen som helst måte veksle arven inn i penger, ei heller unngå å ta vare på den historiske helheten. Det må likevel gå en grense for hva som må vernes og legge vekt på hva vi trenger for å kunne opprettholde et nødvendig aktivitetsnivå og tilrettelegging for å oppnå tilflytting og vekst i kommunen. Det verste som kan skje Røros er at det ikke er et levende samfunn som utvikles, det er i alle fall å stoppe strømmen av turister.

Kanskje klarer vi å skape nye kulturminner for våre etterkommere også ? Mulighetene er i alle fall mange om begrensningene er fornuftige.

Beskyldninger om at vi ikke anser historiske verdier og lokal tilpasning som viktig lengre velger jeg å overse. Vettet har vi også i behold vi som bryr oss så mye om Røros at vi velger å leve og bo på denne karrige, rare og verdifulle plassen.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags