Stor aktivitet i Uthusprosjektet

I 2018 ble det satt i gang 23 nye istandsettingsprosjekter. Uthusprosjektet har større omfang enn noen gang tidligere.