Røros kommune har nå fått utarbeidet en informasjonsfolder som skal sendes ut til huseiere innenfor vernesona i Røros sentrum, Småsetran og til meglere.

- Vi har utarbeidet en informasjonsfolder for å veilede og opplyse om hvilke rettigheter og plikter huseiere innafor vernesona har, informerer Dag Øyen i Røros kommune.

Informasjonsfolderen er bygget på bestemmelser i politivedtektene for Røros og reguleringsplan for Røros sentrum. Den inneholder også en informasjonsside om brannforebyggende tiltak.

- Bakgrunnen for dette er å bevisstgjøre i større grad hvilke tiltak det må søkes om, og hva som er greit å gjøre uten å søke, plikter etter politivedtekt og orientering om hvordan en skal forholde seg til brannforebyggende anlegg som er installert, sier Øyen.

Kommunen håper denne folderen kommer til god nytte og at den underbygger en felles forståelse for å ivareta kulturminner og holde Røros sentrum i en slik tilstand de ønsker.