16 millioner prosjektkroner i boks og Røros er ett skritt nærmere testing av el-fly, droner og luftfartskontroll

Foto:

Søknaden for prosjektet Green Flyway er innvilget med en totalramme på nesten 16 millioner norske kroner. Den norske delen av prosjektet utgjør 5,5 millioner kroner.

DEL

Da styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige-Norge hadde møte på Stiklestad denne uka, ble søknaden for prosjektet Green Flyway innvilget med en totalramme på nesten 16 millioner norske kroner. Den norske delen av prosjektet utgjør ca. 35%, det vil si 5,5 millioner kroner, opplyser Rørosregionen Næringshage as i en pressemelding.

Nå som prosjektsøknaden er godkjent av Interreg Sverige-Norge starter arbeidet med å etablere en organisasjon som skal ivareta og gjennomføre prosjektet. Prosjektet har oppstart 01. januar 2020 og går over 3 år.

Prosjektledelse på norsk side utføres av Rørosregionen Næringshage as.

- Green Flyway er et viktig prosjekt for det grønne skiftet. Vi i næringshagen er stolt av å ta del i dette og håper prosjektet får stor betydning for rørosregionen, kommenterer daglig leder Hans Petter Kvikne.

Røros kommune tar en aktiv del i det grønne skifte med å både delta i arbeidsgruppen og være prosjekteier. Et tydelig signal på hvor viktig man mener denne utviklingen er både miljømessig, men også for utvikling av Rørossamfunnet inn i framtiden, heter det i pressemeldingen.

- Luftfarten generelt går mot en grønn og autonom utvikling. At Røros kan gå foran å være med å legge til rette for denne utviklingen er viktig og noe vi skal være stolte av. Dette vil kunne gi en økt aktivitet i og rundt flyplassen, noe som vil ha stor betydning for hele regionens utvikling. Samtidig vil dette gi synergier til eksisterende næringsliv og det vil også kunne åpne nye forretningsområder, understreker næringssjef i Røros kommune Ole Kjetil Lagaard.

Prosjektet har et bredt sammensatt partnerskap og knytter Røros enda nærmere opp mot mange aktører og FOU miljøer både lokalt i Trondheimsregionen, men også nasjonalt og internasjonalt. Dette er spesielt viktig med de muligheter dette kan gi for næringslivet i tiden framover. På norsk side er Avinor Røros Lufthavn, Røros Flyservice as og Ren Røros as sentrale partnere.

- Avinor Røros lufthavn ønsker å legge til rette og være en god medspiller for de aktørene som drar luftfarten i en grønnere retning, forteller Lufthavnsjef ved Avinor Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Ren Røros as vil jobbe spesifikt med grønn energi i form av batterilagring og ladeinfrastruktur, og leder for innovasjon og bærekraft der, Rune Moan uttaler følgende:

- Ved å delta i Green Flyway vil vi få verdifull kunnskap om lading av elektriske fly og droner som vi kan bruke til å utvikle løsninger og forretningsmodeller i elektrifisering av luftfartsbransjen, og bli en bidragsyter for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk og internasjonal luftfart. Dette er helt i tråd med vår visjon, strategi og verdier.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken