Foreslår et midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger ved sykehjemmet

I denne sokkelen ved Røros sykehjem ønsker Røros kommune å etablere et midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger.

I denne sokkelen ved Røros sykehjem ønsker Røros kommune å etablere et midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Røros kommune ønsker å utvikle eiendommen hvor gamle Tjønnhagaen står til bofellesskap for inntil 10 mindreårige flyktninger med nødvendige ansattefunksjoner. Det vurderes også inntil to treningsleiligheter i samme kompleks.

Det kommer frem i sakspapirene til formannskapet som møtes torsdag i neste uke hvor det også foreslås følgende: Røros kommune etablerer snarest midlertidig bofellesskap for mindreårige flyktninger i sokkeletasje sydfløy ved Røros sykehjem.

Finansiering med tilskuddsordninger innarbeides i økonomiplan. Til ombygging for midlertidig bosetting i sokkel, sydfløy ved Røros sykehjem, og til riveprosjekt, prosjektering av bofellesskap og oppstart benyttes inntil 3 millioner vedtatt i  et tidligere kommunestyrevedtak.

Bakgrunnen for saken er vedtak i Røros kommunestyre som blant annet sier: - Å bosette minst 5 enslige mindreårige flyktninger i 2016. Å bosette 25 flyktninger i 2017, hvorav minst 9 enslige barn og unge. Røros kommune må vurdere å ta opp lån på inntil 3 mill, for å finansiere kjøp/ istandsetting av flere boliger, f.eks etablering av bofellesskap for enslige mindreårige.

I saksvurderingen peker rådmannen på at enslige mindreårige flyktninger bør oppleve å ha en trygg og god bosituasjon, og ha gode muligheter for aktiviteter og sosialisering. Derfor er beliggenhet en viktig faktor.

- Skole, idrettsanlegg og lignende bør derfor helst være i gå og sykkelavstand. En bør også vurdere hvordan sameksistens med eventuelt andre vanskeligstilte i samfunnet kan oppleves for de mindreårige. I et bokollektiv kan mindreårige med både ulike nasjonaliteter, kjønn og religioner være bosatt, anfører rådmannen.

Artikkeltags