Nytt treningstilbud for kreftrammede

Carina, Gunlaug og Frode samarbeider om et nytt aktivitetstilbud til personer som har vært gjennom kreftbehandling, og oppfordrer både kvinner, og spesielt menn, til å ta kontakt hvis de ønsker et aktivt og sosialt treffpunkt i møte med andre i samme situasjon.

Carina, Gunlaug og Frode samarbeider om et nytt aktivitetstilbud til personer som har vært gjennom kreftbehandling, og oppfordrer både kvinner, og spesielt menn, til å ta kontakt hvis de ønsker et aktivt og sosialt treffpunkt i møte med andre i samme situasjon.

Artikkelen er over 2 år gammel

Carina Ø. Øglænd ved Aktiviteten treningssenter er nylig sertifisert «Aktivinstruktør» fra Norges Idrettshøyskole. Nå starter hun opp et nytt treningstilbud for personer som har vært gjennom kreftbehandling, i samarbeid med Frisklivsentralen og kreftkoordinator Gunlaug Sivertsen.

DEL

Kreft rammer mer enn 30 % av befolkningen i løpet av livet og tallet er økende. Det gledelige er at stadig flere også overlever kreften, men til hvilket liv? De fleste sliter med ulike senskader av varierende grad, og trenger oppfølging også etter at de har blitt erklært kreftfrie, men det er ingen selvfølge at dette tilbudet blir gitt de kreftrammede når de har fått avsluttet behandlingen.

Det er ingen selvfølge at det finnes et støtteapparat i alle kommuner heller, men Røros har hatt sin egen kreftkoordinator i fire år. Gunlaug Sivertsen er Kreftkoordinator for Røros og Os kommune og samarbeider med Kreftforeningen, Frivilligsentralene og helsestasjonene. Sammen tilbyr de temakafè for voksne og sosiale treffpunkt for barn og unge mens Frode Bukkvoll holder et eget treningstilbud..

Behovet for oppfølging er stort, men det er ikke så enkelt å nå ut til alle det gjelder.
-Som kreftkoordinator er jeg tilgjengelig for kreftrammede i alle faser av sykdommen, men når pasientene er ferdigbehandlet, er det ikke alle som fanges opp av et tilbud på hjemstedet. Ved å gå sammen og ufarliggjøre dette tilbudet, håper vi å informere og vekke interessen hos de som sitter hjemme, er usikre og trenger oppfølging for å komme tilbake til hverdagen, forteller kreftkoordinator Gunlaug Sivertsen.

Utfyller hverandre

Frisklivskoordinator Frode Bukkvoll har bakgrunn som fysioterapeut og treningsinstruktør. Han har ukentlige treninger for kreftrammede med fokus på basisstyrke, og disse vil han også fortsette å holde. Tilbudet fra Carina har derimot fokus på utholdenhet.
-Timen min blir en spinningtime som er tilpasset personer som har hatt kreftbehandling. Etter hver time setter vi av et kvarter til samtale og spørsmål. Det er god dokumentasjon på at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen, men det er ikke så enkelt å ta skrittet til treningssenteret alene i en slik situasjon. Her kan vi tilby trygge omgivelser, kvalifiserte råd og et miljø med personer i samme situasjon. Gevinsten vil være aller størst for den enkelte, men så klart vil trening bidra til å få denne gruppen raskere tilbake til hverdagen og jobb, forteller Carina.

Savner karene

Både Carina, Frode og Gunlaug savner mannfolka og oppfordrer spesielt disse til å møte opp og bli med på trening for komme i gang i gang igjen etter sykdom.
-Jeg har hatt en stor overvekt av damer på treningene mine, men vi vet at menn blir rammet av kreft i like stor grad som kvinner og også har et behov for oppfølging og trening. Jeg opplever at treningene betyr mye sosialt og at mange synes det er kjærkomment med faste tidspunkter som blir som en avtale det er lettere å holde enn en avtale de bare gjør med seg selv. Så hvis det er noen menn eller pårørende som føler på behovet for seg og sine, er det bare å ta kontakt med en av oss tre, forteller Frode.

Dårlig tilbud

Med tanke på at en så stor del av befolkningen har opplevd kreft, er det paradoksalt hvor dårlig tilbudet om oppfølging og aktiviteter er for disse etter endt behandling.
-Jeg er en av seks kreftkoordinatorer og Carina en av seks Aktivinstruktører i Sør-Trøndelag. Gjennom stillingen kommer jeg i kontakt med mange i denne gruppen og bistår med både samtaler og ulik type oppfølging til både de rammede og pårørende. Jeg kunne lett fylt en full stilling som koordinator, for det er fortsatt mange som aldri blir fanget opp av et støtteapparat og bare blir sittende hjemme. Kreftforeningen jobber med å utvide det fastlagte pakkeforløpet til også å gjelde tiden etter kreftbehandling. Dette er viktig fordi det å være kreftfri ikke er det samme som å være frisk og klar for samfunnet i den grad du var før sykdommen. Kanskje blir man aldri den samme personen du var før, men det er så mange tiltak som kan bidra til økt livskvalitet, mestring og en lettere vei tilbake til et normalt liv, utdyper Gunlaug.

Skal ikke kosetrene oss i form

Carina treffer alle typer mennesker i løpet av dagen på treningssenteret, og understreker at kreftpasienter heller ikke er en unison gruppe.
-Det er veldokumentert at fysisk trening har god effekt og påvirker livskvalitet og fysisk funksjon, og demper angst og fatigue hos personer som har gjennomgått kreftbehandling. Kreftpasienter opplever i likhet med friske mennesker rask bedring av både styrke, pust, og utholdenhet når de begynner å trene. Jeg skal ikke kosetrene dem i form, men det er viktig at alle får den støtten og tilpasningen de trenger i forhold til sin egen personlige tilstand og senvirkninger, så de får en god start, sier Carina.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken