Fremtiden i våre hender søker om støtte til fiksefest