Venneforeninga hadde oppsparte midler til restaureringsarbeidet. De må i stedet brukes til å betale byggesaksgebyr