Fylkesmannen: - Holtålen bør gå sammen med Røros, og gjerne sammen med Os

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

I oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket, og om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen.

Holtålen bør gå sammen med Røros

Fredag la fylkesmannen i Sør-Trøndelag frem sin tilråding for nettopp kommunene i Sør-Trøndelag. Det skjedde på Suhm-huset i Erling Skakkes gate i Trondheim.

Fylkesmannen tilrår følgende: - Vedtatte sammenslåinger bør bekreftes. Holtålen bør gå sammen Røros. Det gjelder spesielt med tanke på sårbarhet men også for å styrke seg sammen med naboen Røros. Vi anbefaler Holtålen å fortsette samtalene mot årsskiftet og gjerne med Os, sier fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred.

Hun mente en sammenslåing med Holtålen og Røros, er en styrke for Os kommune. - Men siden Os er i Hedmark, er det fylkesmannen i Hedmark som skal tilråd i forhold til dem, sier Skjelbred.

Jobbet lenge

- Dette er en dag vi har jobbet frem mot i to år. Vi berømmer kommunene for gode prosesser. Stortinget har sagt at det skal legges vekt på frivillighet, men det skal også kunne gjøres unntak, som avviker fra lokale vedtak,sa Skjelbred.

Det er Stortinget som fatter vedtak neste år, fylkesmannen gir faglige råd.

- Vi skal ikke gi råd i forhold til kommunesentre. Vi har hatt tett oppfølging underveis med kommunene om fremdriften. Alle fylkesmannens faglige avdelinger har bidratt i forhold til kommunenes fremtidige utfordringer. Vi har også sett og vurdert regionale og nasjonale hensyn med tanke på hverdagsregioner, og potensialet for å løfte nye sentre som også løfter omlandet, sa Skjelbred.

Skjelbred la vekt på at sårbarhet er sentralt, befolkningsutvikling og kommende utfordringer og rekruttering til kompetansemiljøer likeså.

Fylkesmannen foreslår endringer i to steg. Først tilrådinger for sammenslåinger på kort sikt som inkluderer Holtålen og Røros, i tillegg anbefales sammenslåinger i forhold til de to neste stortingsperiodene mot 2025.

I sine anbefalinger mot 2025 og anbefaler fylkesmannen Tydal og Selbu drøfte sammenslåing med Stjørdal/Meråker. I 2025 ser derfor fylkesmannen for seg ni kommuner i Sør-Trøndelag.

Utover 2025 mener fylkesmannen at hele trondheimsområdet bør vurderes som en kommune som følge av sterk befolkningsvekst, sterk integrering, effektiv tjenesteproduksjon og en helhetlig planlegging av boligbygging, samferdsel og næringsliv.

Trio til stede

Ordfører-trioen Jan Håvard Refsethås fra Holtålen, Hans Vintervold fra Røros og Os-ordfører Runa Finborud var til stede da fylkesmannen bekjentgjorde sin tilråding.

Holtålen og Os sa tidligere i vår nei til sammenslåinger, Røros sa ja.

Fylkesmannen i Hedmark kommer med sin tilråding mandag 3. oktober.

Fakta:

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

1. juli 2016 var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Kommuner som ikke er helt ferdige med prosessen, vil få mulighet til å fullføre i løpet av høsten. Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Fylkesmannen har fått ansvar for å satte i gang de regionale og lokale prosessene. Hvert av fylkesmannsembetene har fått midler til å ansette en egen prosessveileder som skal tilrettelegge og koordinere de prosessene som skal gjennomføres lokalt og regionalt.

7. juni 2016 ble mal for fylkesmennenes tilråding oversendt fylkesmennene. Malen legger rammene for at fylkesmennene kan gi faglig godt begrunnede forslag. Tilrådningene baseres på de lokale prosessene, sett opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur. 

Artikkeltags