- Vi fikk nærmest sjokk da vi så hvor vannposten er plassert. Her blir det ikke plass til juletre, og vannposten vil forhindre framtidig bruk og framkommelighet, mener Lillian Sandnes.

Hun får full støtte både fra kollega Hilde Myhren, fra leder i Røros Handelstand Anette Trønnes og daglig leder for Femundløpet Jon Anders Kokkvoll. Alle mener at plasseringen vil innebære store utfordringer for arrangementer på vinterstid.

- Det er fint at elementer i det tidligere gatabildet gjenskapes, men det må ikke bli til hinder for framtidig utvikling. Slik vi ser det har ikke vannposten noen nytte vinterstid, understreker Myhren.

Ved første øyekast virker vannposten litt malplassert der den ligger nærmest midt i gata. Biler og større kjøretøy må bruke deler av fortauet for å komme rundt det sekskantete fundamentet. Oppå dette skal selve vannposten utført i tre plasseres. Arbeidet skal i følge planen være ferdig til julemarkedet.

- Dette kan umulig være godt nok gjennomtenkt. Vi så for oss at det skulle støpes fundament til juletreet, som har blitt en viktig attraksjon i Bergmannsgata de senere årene. Nå finnes det ingen plass til juletre her, påpeker Sandnes.

Det er nå sendt søknad til kommunen om at fundamentet må fjernes og at abeidet med å ferdigstille vannposten utsettes til etter Rørosmartnan. På lang sikt er det ønske om en vannpost på sommertid, men at denne kan fungere som juletrefot på vinterstid.

- Vi håper at søknaden behandles i neste formannskapsmøte den 17. november og vi oppfordrer politikerne til å tenke fornuftig i denne saken, sier Kokkvoll.

I følge virksomhetsleder Dag Øyen i Røros kommune sto det tidligere en vannpost på samme sted. Når det gjelder plasseringen, viser han til vedtak i planutvalget der det var politisk enighet om å plassere vannposten der den nå står.

- Vannposten er plassert over en kum for å ha tilgang til vann på sommerstid. På vinteren er det ikke aktuelt å ha vannet tilkoblet, bekrefter Øyen.

Han er ikke kjent med ønske om å etablere et fast fundament for juletre på samme sted.