Kontrollutvalget roste revisjonsrapporten om varslingsforhold og ytringsklima

Av

Et enstemmig kontrollutvalg i Røros ga tirsdag revisjon Fjell IKS skryt for en grundig rapport om varslings- og ytringsklima i Røros kommune.