Røros kommune: Ansatte tør ikke å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier fra ledelsen

En spørreundersøkelse i Røros kommune avdekker at ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier fra ledelsen.