SV ber kommunestyret gi sin tilslutning til ICANs byopprop

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

SV har følgende interpellasjon til kommunestyremøtet i Røros torsdag etter påske:

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som får store konsekvenser for mennesker, dyr og miljø ved bruk. Våpnene skiller ikke på sivile eller militære og er ved bruk en forbrytelse mot menneskeheten. FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017.

ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons) ble tildelt Nobels fredspris i 2017, og har siden fortsatt arbeidet for en atomvåpenfri verden. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Med ICANs «cities appeal» eller byopprop kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Dette er et arbeid Røros bør støtte opp om ved å signere ICANs byopprop for forbud mot besittelse og bruk av atomvåpen. Blant tilsluttede byer finner vi allerede Manchester i Storbritannia, Los Angeles og Washington DC i USA og Tromsø, Levanger, Trondheim og Kristiansund i Norge. Ved å signere oppropet vil også Røros være med på å legge press på egen regjering og verdenssamfunnet.

Støtter ordfører dette, og ønsker han at Røros slutter seg til oppropet?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Røros slutter seg til ICANs cities appeal:

Kommunestyret er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken