Falkbergets nasjonale betydning

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Røros må prise seg lykkelig over å ha fostret en dikter av Falkbergets format. Ingen har gjort mer for å gjøre Bergstadens historie og kultur kjent.

DEL

MeningerDebatten om Falkbergets Hus er i gang på nytt. Det er bra. Det skulle bare mangle at ikke lokalmiljøet engasjerte seg i en så stor og viktig sak som det her er tale om. Hva man kommer fram til, vil være av vital betydning for byutviklingen på Røros og den videre utvikling av Røros som verdensarvsted og regionalt kulturelt episenter.

Så langt har debatten vært en selsom opplevelse å følge. Sett fra Bergen har en del av argumentasjonen virket litt puslete og perspektivløs. Jeg vil tro den fortoner seg slik for en fra Tromsø eller Kristiansand også. Jeg har følelsen av at noen gjør Falkberget mindre enn han er. Men Falkbergets forfatterskap går langt ut over lokalforfatternes rekker. Spørsmålet om Falkbergets Hus har en nasjonal dimensjon.

Pussig nok har Johan Falkbergets forfatterskap ikke vært fremme i diskusjonen så langt. Det er mulig ikke alle er klar hvilken plass Falkbergets diktning inntar i norsk litteratur. Forfatterskapet hører til de største – både kvantitativt og kvalitativt – på 1900-tallet. Det er kjent og kjært i hele Norge og langt utenfor landets grenser. Sammen med Hamsun, Undset, Duun og Uppdal hører han til de store fortellerne. Røros må prise seg lykkelig over å ha fostret en dikter av Falkbergets format. Ingen har gjort mer for å gjøre Bergstadens historie og kultur kjent.

Det er galt når noen stedfester handlingen i forfatterskapet til et mindre område nord for Røros eller tilsvarende hevder at handlingen i bøkene ikke er lagt til Bergstaden. Det kan bygge på manglende kunnskap om forfatterskapet. Hva med store deler av Christianus Sextus, Bør Børson jr. og Brændoffer? Hva med Naglerne eller Jernet fra Norden?

Geografisk er Falkbergets bergmannsverden verken Ratvolden, Rugeldalen, Glåmos eller Røros, men alt som omfattes av cirkumferensen. Verkets virkeområde er Falkbergets verden og forfatterskapets forutsetning. Men ikke bare det. Ut av dette området går linjer til Trondheim, Sverige, København, Amsterdam, Erzgebirge, Sachsen. Forfatterskapet sprenger snevre geografiske grenser. Slik sett er Falkberget europeer. Derfor må innholdet i Falkbergets Hus reflektere både det geografisk nære og fjerne.

Begrepet ”bergmannsverden” er et komplekst begrep, som rommer langt mer enn det geografiske. Det fanger inn historiske (riks-, lokal- og bergverkshistorie), politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Det dreier seg om alt fra skikker, tro og tenkesett til språk og musikk, årets gang og naturens vekslinger. Ikke minst handler det om menneskene som har bodd her. Det er innenfor denne totale forståelsesrammen av begrepet bergmannsverden Falkberget skriver fram gripende fortellinger om menneskets vilkår i en beinhard tilværelse og stadig like aktuelle etiske dilemmaer.

Røros har vært en smeltedigel av kulturelle påvirkninger og impulser fra fjern og nær – både den materielle og den immaterielle kulturen. Siden den materielle kulturen er lett synlig for alle som besøker Bergstaden, må Falkbergets Hus formidle forfatterskapet og den immaterielle kulturen i det.

Falkbergets Hus er et nasjonalt anliggende. For at flest mulig skal nå det må det ligge der folk ferdes, dvs på Bergstaden. Ingen av de foreslåtte stedene er etter min mening optimale. Hva med tomta bak Rørosmuseet? Den brukes i dag som parkeringsplass. Det ville vært en ypperlig lokalisering av et samlokalisert nytt bibliotek, Falkbergets Hus og verdensarvsenter i samsvar med kommunestyrevedtak i sak 42/13 av 29.8.2013. Alle som kommer til Røros, er innom Malmplassen. En geografisk nærhet mellom museet, verdensarvsenter, bibliotek og Falkbergets Hus ville vært en vinn-vinn-plassering for alle. Samtidig må Ratvolden ivaretas og videreutvikles.

UNESCO har tildelt Røros verdensarvstatus. Det forplikter. Gjennom Falkbergets Hus har Røros nå en unik sjanse til å utvide og videreutvikle den kulturelle arven og styrke statusen. Ikke å ha et Falkbergets Hus vil gjøre Bergstaden fattigere. Et Falkbergets Hus – med alt det kan romme av dokumentasjon, formidling og forskning – vil ikke bare gjøre Røros rikere, men berike menneskene som kommer dit.

Rett ryggen! Løft blikket! Tenk stort!

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags