Rørosmuseets årbok er i handelen med ti artikler som spenner vidt og bredt.

Blant annet presenteres ordfører og stortingsmann Anders Olsen Berge og sørsamen Paul Jonsen i to biografiske artikler. De to personene representerer ulike ståsted i historien, men det er tråder mellom dem. Det er Arnstein Bergan og Sverre Fjellheim som har ført historiene i pennen.

Birger Bye og rutebilhistorien på Røros vil nok begeistre mange lesere, og det er Erlend Stav som har skrevet denne transporthistorien.

Stig Aspaas står bak artikkelen «Som lus på tjurrukost - gamle martnasrevyviser med ymse sidespor». Den handler om den eldste revyhistorien på Røros.

Handelshistorien på Røros har også fått bred plass, det samme har en artikkel av fylkesarkeolog Knut Harald Stomsvik om arkeologiske funn i 2014.

Ellers fristes det med en artikkel bygd på ei lita privat regnskapsbok fra Klemmetvollen fra 1882-83, Mary Barthelemy har skrevet historien om en pols som er brukt - og brukes som måråslek - og det er to historier om Hådalen - for ikke å snakke om en interessant fotoreportasje fra Kongens gruve.